2021-10-19 16:35:44 Find the results of "

kinh đại nhật như lai

" for you

Đại Nhật Như Lai – Wikipedia tiếng Việt

Đại Nhật Như Lai được dịch từ Vairocana, theo tiếng Phạn có nghĩa là "biến chiếu". Trong Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích do sư Nhất Hạnh thuật ký giải thích: "Chữ Tỳ Lô Giá Na (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ mọi chỗ u ám. Tuy nhiên đối mặt trời của thế gian, sự chiếu sáng có phương phận, chiếu sáng bên ngoài mà chẳng chiếu sáng bên trong, chiếu sáng bên này ...

Tìm hiểu Đại Nhật Như Lai trong Phật giáo - Kiến thức Phật giáo

Bản chất và vai trò của Đại Nhật Như Lai được giải thích chi tiết hơn trong Mật điển Mahavairocana (Đại Nhật Kinh). Đại Nhật Kinh có lẽ được sáng tác vào thế kỷ thứ 7, đây có thể là cuốn cẩm nang sớm nhất mô tả toàn diện về trường phái Mật tông .

KINH ĐẠI NHẬT NHƯ LAI (Đại Tỳ Lô Giá Na Phật) - Phẩm 11 - YouTube

KINH ĐẠI NHẬT NHƯ LAI (Đại Tỳ Lô Giá Na Phật) - Phẩm Thứ 11: Mạn Trà La Bí Mật.#kinhdainhatnhulai#kinhdainhat#daitylogianaphat#phamthu11

Đại Nhật Như Lai - Kinh Phật

Video Liên Quan. Tuyển Chọn Pháp Thoại Hay Nhất Của TT.Thích Nhật Từ 2018 - Thích Nhật Từ. 11 ĐIỀU CHĂM SÓC TRÂU TRONG KINH TĂNG NHẤT A HÀM - Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Kỳ Quang 21-03-2021 - Thích Nhật Từ. Tu Nhất Hạnh, Niệm Nhất Danh, Chuyên Nhất Hướng - Thích Nữ Như Lan. TT.

Thần chú Đại Nhật Như Lai (Vairocana mantra)

Tương tự như thế đối với thần chú của Đại Nhật Như Lai, người đầu tiên trong vũ trụ đạt giác ngộ hoàn toàn. Phải có một chúng sinh đầu tiên đạt được sự tỉnh thức , và Đại Nhật Như Lai là tên mà hành giả Mật tông đặt cho người đã đạt được điều này.

Đại Nhật Như Lai Phật- Kiến Thức Phật Học - Bích Tọa Đàm

Đại Nhật Như Lai được dịch từ Vairocana, theo tiếng Phạn có nghĩa là “biến chiếu”. Trong Đại Nhật Kinh do sư Nhất Hạnh thuật ký giải thích: “Chữ Tỳ Lô Giá Na ( vairocana ) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ mọi chỗ u ám.

KINH ĐẠI NHẬT - sachbaoluutru.viengiac.de

Kinh Đại Nhật có tên Phạn là Mahā vairocanābhisaṃbodhi vikurvitādhiṣṭhana vaipulya sūtrendra vāja nāma dharma paryāya. Trong đó: Mahā: Đại, to lớn Vairocana: Biến chiếu, soi chiếu khắp cả nên được ví như mặt trời (Nhật) Abhisaṃbodhi: Thành Chính Giác, thành Phật

Phật Đại Nhât Như Lai là ai? Sự tích Phật Như Lai Đại Nhật Bồ ...

2/ Sự tích Phật Như Lai Đại Nhật. Phật Đại Nhật Như Lai xuất hiện trong kinh Brahmajala của Phật Giáo đại thừa, được sáng tác vào thế kỷ thứ V ở Trung Quốc, trong tiếng Phạn tên của Ngài nghĩa là “ Người đến từ mặt trời”, Ngài ngồi trên ngai vàng của con sư tử và pát ra ánh sáng rực rỡ.

Đại Nhật kinh – Wikipedia tiếng Việt

Như Pháp Quân (dịch) Nghiên cứu kinh Đại Nhật theo bản tiếng Pháp của R.Tajima; Liên kết ngoài. Mahavairocana Sutra Lưu trữ 2008-03-24 tại Wayback Machine Đại tạng kinh CBETA, Vol.T18, No.848, Bản chữ Hán. Đại Tỳ Lô Giá Na thành Phật thần biến gia trì kinh Bản dịch tiếng Việt, 7 ...

Phật Đại Nhật Như Lai Đại Nhật, Đại Nhật Như Lai

Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana) là một nhân vật biểu tượng được tôn tính trong Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là trong Kim cương thừa và các truyền thống bí truyền khác, Ngài được mô tả là đóng nhiều vai trò khác nhau, nhưng nói chung, Đại Nhật Như Lai được coi là một vị Phật vạn năng ...